Tilbage til projekter
Støtte:
Other
Land:
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
År:
2008

Energiseminar


Transportsektoren er den store synder, når det gælder CO2-emissionerne. Overalt i verden leverer både sø- og vejtransporten en væsentlig – og voksende – andel af de samlede udledte, skadelige emissioner. De nordatlantiske lande er særligt afhængige af transport over lange afstande – en transport, som næsten udelukkende er baseret på fossile brændsler. Også det dominerende fiskerierhverv er i høj grad afhængig af fossilt brændsel. For de nordatlantiske lande og andre tyndt befolkede områder er energi-økonomisering derfor særdeles vigtig for både erhvervsliv og private forbrugere. Når den nordatlantiske region samtidig er meget sårbar over for de globale klimaforandringer, er der ingen tvivl om, at landene i denne region har en forpligtelse til at medvirke til at reducere emissionerne ved at introducere og udbrede anvendelsen af miljøvenlige metoder.

Hovedpartner:

  • Arbejdsgruppen for Tyndt Befolkede Områder under Embedsmandskomiteen for Energi, Nordisk Ministerråd for Energi

Slutrapport

Foto: Sigurður Ólafsson/norden.org


Støttet andel

DKK 205 000