Tilbage til nyheder
05/12-2023

Støtte til 10 samarbejdsprojekter

NORAs komite bevilligede støtte til ti samarbejdsprojekter på sit vintermøde, der blev holdt i december i København. De ti projekter fik i alt godt 3,3 mio. danske kroner i støtte.

Projekterne

Projektet Rekruttering til fiskerinæringen vil styrke samarbejdet om at tiltrække unge til fiskerierhvervet i Nordatlanten. Projektet vil etablere samarbejde mellem skoler og udvikle en mentorordning. Dette vil bidrage til at sikre bæredygtighed i fiskerierhvervet i regionen.

Rødtang-projektet vil gøre rødtang til en kommerciel mulighed i Nordatlanten. Projektet vil udvikle protokoller for dyrkning og høstning, samt etablere mindre opstartsanlæg i Island og Grønland. Dette vil bidrage til at skabe en bæredygtig ressource i regionen.

Netværk for bæredygtigt fiskeri fortsætter arbejdet med at fremme bæredygtighed i småskala-fiskerier. Projektet vil udføre en gap-analyse af udvalgte fiskerier i Grønland. Dette vil give vigtige indsigter i, hvordan fiskerier kan blive mere bæredygtige.

Projektet Mikroalger i fødevareindustrien vil opskalere brugen af mikroalger i foderproduktion og fødevarer. Det vil bidrage til at reducere importen af foder og fødevarer, skabe nye lokale job og fremme bæredygtig udvikling.

Græsning og lokalmad er et fortsat projekt, der fokuserer på at optimere græsarter og introducere alternative lokale foderkilder og gødning, eksempelvis fra fiskeopdræt. Dette vil styrke bæredygtig udvikling i området og imødekomme efterspørgslen fra international turisme.

Mikroslagteri er et forprojekt, som vil etablere samarbejde med mikroslagterier i regionen for at øge viden og erfaring om slagtning af lokale dyr. Samarbejdet skal både gå på det fysiske slagteri og på det konkrete arbejde, f.eks. udskæringer og salgsmetoder.

Projektet The North Atlantic UNESCO Trail vil forbinde UNESCO-steder i regionen og skabe en fælles fortælling om områdets rige historie og kultur. Projektet vil bidrage til at styrke UNESCOs betydning, forbedre programkvaliteten og positionere UNESCO-steder som knudepunkter for bæredygtig udvikling.

Elektrisk turistbåd vil undersøge potentialet for grønne både i turistindustrien i Nordatlanten. Projektet vil udvikle en udførlig oversigt over udbud og udvikling af elektriske både i regionen. Dette vil bidrage til at fremme den grønne omstilling i den maritime sektor.

Projektet Forretningsengle vil gøre det lettere for iværksættere i rurale områder i Nordatlanten at få finansiering ved at skabe et netværk af investorer, der kan bidrage til at fremme bæredygtig udvikling i regionen.

Vikingenetværk og unge vil styrke bæredygtig turisme og økonomi i Nordatlanten. Projektet vil uddanne unge inden for bæredygtig kulturturisme og udvikle nye viking-udstillinger. Dette vil tiltrække yngre generationer til landområder og bidrage til en bæredygtig fremtid for regionens økonomier.

unleash

Næste ansøgningsfrist

NORAs næste ansøgningsfrist er mandag den 4. marts 2023. Læs mere om hvordan man søger om støtte fra NORA på: https://nora.fo/guide-til-projektstotte. Ansøgningsskemaet åbner ultimo januar. Du kan høre og lære mere om støttemulighederne på webinarer, som NORA tilbyder først i februar måned.

08/02-2024
Webinar: Hvordan søger jeg støtte?
16/01-2024
Så er ansøgningsskemaet åbent - frist 4. marts 2024
11/01-2024
Webinar om støtte fra NORA
04/01-2024
NORAs nye komiteleder ser frem til at styrke samarbejdet
02/01-2024
NORA på Jobmatch
20/12-2023
To spændende tilbud til unge entreprenører
20/12-2023
NORTH ATLANTIC YOUTH BLUE INNOVATION CAMP