Suliniutit tapersiivigineqartut

ALGET
Bundmonitorering
Klyngesamarbejder
Makrelbestand
Kystkultur og museer
Geovirtuel Realitet
Macrobiotech
Alget 2
Native Breed Tourism
RENSEA
Poppel i Nordatlanten
SNP Sild
NOLICE
Marine Clusters
Unge og biodiversitet
Elektrificering af både og skibe
Suliniutit tamaasa takutikkit

Tapersiivigineqarnissamik qinnuteqarpit?

Periarfissarititavut pillugit annerunerusumik atuarit

Latest news

Nutaarsiassat pisoqaanerusut takutikkit
19/01-2021

Webinar om prosjektstøtte / Webinar on project funding

Velkommen til webinar om prosjektstøtte fra NORA. Arrangementet blir på Zoom og det blir mulighet for å stille spørsmål. Welcome…

Annertunerusut atuakkit
15/01-2021

Støtte til samarbeidsprosjekter i Nord-Atlanteren

Søk om støtte til ditt nordatlantiske samarbeidsprosjekt. Søknadsfrist er 8.mars

Annertunerusut atuakkit