Suliniutit tapersiivigineqartut

Makrelbestand
Kystkultur og museer
Bundmonitorering
Geovirtuel Realitet
RENSEA
Marine Clusters
Klyngesamarbejder
SNP Sild
Macrobiotech
Elektrificering af både og skibe
Alget 2
Unge og biodiversitet
Native Breed Tourism
ALGET
Poppel i Nordatlanten
NOLICE
Suliniutit tamaasa takutikkit

Tapersiivigineqarnissamik qinnuteqarpit?

Periarfissarititavut pillugit annerunerusumik atuarit

Latest news

Nutaarsiassat pisoqaanerusut takutikkit
12/10-2020

Stor interesse for nordatlantisk samarbeid

5.oktober gikk fristen ut for å søke prosjektstøtte fra NORA. 27 søknader innen en rekke temaer kom sekretariatet i hende, og nå s…

Annertunerusut atuakkit
11/08-2020

NORAs årsrapport for 2019 er tilgjengelig

NORAs aktiviteter, prosjekter og fremtidsplaner er beskrevet i årsrapporten for 2019, som nå er tilgjengelig på denne siden.

Annertunerusut atuakkit