Suliniutit tapersiivigineqartut

SNP Sild
Unge og biodiversitet
Geovirtuel Realitet
Alget 2
Native Breed Tourism
NOLICE
Macrobiotech
Makrelbestand
Marine Clusters
RENSEA
Elektrificering af både og skibe
Kystkultur og museer
Bundmonitorering
Poppel i Nordatlanten
ALGET
Klyngesamarbejder
Suliniutit tamaasa takutikkit

Tapersiivigineqarnissamik qinnuteqarpit?

Periarfissarititavut pillugit annerunerusumik atuarit

Latest news

Nutaarsiassat pisoqaanerusut takutikkit
11/08-2020

NORAs årsrapport for 2019 er tilgjengelig

NORAs aktiviteter, prosjekter og fremtidsplaner er beskrevet i årsrapporten for 2019, som nå er tilgjengelig på denne siden.

Annertunerusut atuakkit
16/06-2020

Transport- og tareprosjekter mottar NORA-støtte

I et virtuelt møte besluttet NORAs arbeidsutvalg denne uken å bevilge støtte til totalt fem prosjekter. Prosjektene strekker seg f…

Annertunerusut atuakkit