Back to news
02/12-2021

7 projekter fik støtte

På sit første fysiske møde i to år behandlede NORAs komite 13 ansøgninger om nordatlantiske samarbejdsprojekter, syv af disse fik bevilliget støtte. Projekternes tema strækker sig blandt andet fra rural værdiskabelse, over nytænkning af saltfisk til grøn omstilling af tung trafik.

I alt fik de syv projekter bevilliget 2,26 mio danske kroner i støtte.

Ungdom har været et af indsatsområderne i NORAs strategi og også i denne runde er der et projekt med ungdomsfokus, der får støtte. Det er projektet Innovation Lab i Grønland, som har til fokus at arrangere en stor innovationskonkurrence i Grønland og NORAs bevilling på DKK 500.000 sikrer, at der vil være en solid nordatlantiske deltagelse i konferencen.

NORA har i stort set alle sine 25 år støttet projekter, som adresserer udfordringen med mere bæredygtige energiformer, denne runde er ingen undtagelse, hvor projektet ELECTIN, der sætter vil arbejde med at undersøge om hvordan omstillingen fra sort til grøn energi for den tunge landtrafik kan ske. En mulighed er store trailere, der kører på el, men disse vil sætte stort pres på ladekapaciteten i yderområder, med begrænset el-kapacitet. Projektet vil arbejde med denne problematik og også sammenligne med mulighederne i omlægning til brint. Projektet er bevilliget 300.000 danske kroner med mulighed for at bevillingen kan stige til 500.000 hvis partnerskabet udvides til hele NORA-regionen.

Mange iværksætterprojekter kæmper med at tiltrække investorer så de kan vokse sig større. Denne udfordring er bestemt ikke mindre i udkantsområder, projektet forretningsengle, vil forsøge at gøre det lettere for kapital og iværksættere at mødes. Projektet, der er et forprojekt fik bevilliget DKK 60.000

Uldvandreture, Seamask og Ruralværdiskabelse (VALOR) fik alle bevilling til at fortsætte år to af ders projekter. Uldvandreture arbejder med et nichetilbud i turistsektoren og kobler vandring og strikning. Seamask vil udarbejde ansigtsmasker baseret på sælskind fiskeskind, alt bæredygtige materialer fra regionen. Projektet Rural værdiskabelse (VALOR) arbejder med afsæte i en islandsk kommune med modeller for hvordan man kan sikre den rurale værdiskabelse.

Salt– og klipfisk har i mange år været en vigtig del af eksporten for flere samfund i regionen. Udviklingen i de Sydeuropæiske markeder er ændret hen mod mere forarbejdede og brugervenlige produkter af saltfisk, som den traditionelle saltfisk har problemer med at konkurrere i mod. Projektet vil imødekomme denne udfordring. Sammen med kokke og andre kreative sjæle vil forskere udvikle produktsortiment, som skal styrke vores regions markedsandel i Sydeuropa. Projektet Trendy-Cod har fået bevilliget DKK 250.000 til dette arbejde.

NORA udlyser projektstøtte to gange årligt og den næste ansøgningsfrist er mandag den 7. marts 2022. Læs mere om hvordan man søger om støtte fra NORA på: https://nora.fo/guide-til-projektstotte 

07/12-2021
Jesper Schrøder ny komitéleder for NORA
02/12-2021
7 projekter fik støtte
23/11-2021
NORA i 25 år - en storslået fejring på Nordatlantens Brygge
09/08-2021
Støtte til samarbeidsprosjekter i Nord-Atlanteren
01/07-2021
NORAs årsrapport som digital løsning
02/06-2021
Sjømat og transport får NORA-støtte
23/03-2021
Nordatlantisk ungdomshackathon ga nye ideer til regionen