Back to news
02/06-2021

Sjømat og transport får NORA-støtte

I årets første bevillingsrunde var det maritim sektor som fikk mest støtte med totalt fire prosjektbevillinger. Deriblant er målet å koble Nord-Atlanteren med det asiatiske marked.

I prosjektet NACE (North Atlantic Container Express) vil prosjektpartnerne undersøke mulighetene for å koble sammen havnene i Nord-Atlanteren med jernbanen som går fra Narvik til Sør-øst-Asia. Det asiatiske markedet har en stor apetitt for nordatlantiske delikatesser og for å kunne transportere disse på en miljøvennlig måte er den helelektriske jernbanen fra Narvik en god mulighet.

Prosjektlederen Narvik havn har fått med seg islandske Faxafláhafnir sf og færøyske Tórshavnar havn som partnere, og sammen vil de koble containertransporten opp mot jernbanen til og fra Narvik. Containertransport har vært et marked i hurtig vekst i 20 år, og markedet er forventet å vokse i takt med den globale økonomiske veksten. Prosjektet vil derfor gjøre at flere nordatlantiske havner tar del i denne utviklingen.

Sjømat på menyen

NORAs komité støttet også tre prosjekter som fokuserer på sjømat. Prosjektene Bæredygtige søpølser og Tang i Nordatlanten fikk begge støttet til andre året, og har begge to prosjektledere på Vestlandet i Norge. Bæredygtige søpølser søker å utnytte det økonomiske potensialet i søpølsene som vokser i regionen, mens Tang i Nordatlanten tar sikte på å etablere en oppstartspakke for nye tare-lokaliteter.

I tillegg støtter nå NORA en ytterligere tangsatsing gjennom prosjektet Rødtang, ledet av Universitetet i Stavanger. Rødtang eller søl (Palmaria palmata på latin) er en alge som finnes i hele Nord-Atlanteren, og i dette prosjektet skal denne typen dyrkes og høstes. Målet er å etablere dette som en felles ressurs som kan inkluderes i maten på restauranter, i matprodukter og til eksport.

Gamle bygg til ny nytte

NORA-komitéen ga også støtte til tre prosjekter som jobber med lokalsamfunn og bærekraftig turisme. I forprosjektet Oplevelsesturisme vil man lete etter tomme industribygninger som kan brukes som ledd i turistopplevelser. Her tar prosjektpartnerne utgangspunkt i den gamle og nedlagte sildefabrikken i Hjarteyri i Island.

Mye av det samme vil prosjektpartnerne i forprosjektet Forandringstider gjøre. Med utgangspunkt i tradisjonelle fiskerisamfunn vil de omgjøre gamle fiskeprosesseringsbygg til å komme til ny nytte. Her er det Akranes i Island som er utgangspunkt.

Utvikling av bærekraftig turisme

Med utgangspunkt i redskapet ”Community Engagement Toolkit” skal prosjektet undersøke hvordan man kan utvikle bærekraftig turisme. Prosjektet skal utvikle et redskap som kan brukes både av lokalsamfunn, cruiseoperatører og andre interessenter, som for eksempel AECO. Redskapet skal sette fokus på sosial ansvarlighet og bærekraft sett fra perspektivet til samfunnene som interagerer med turisterne.

02/06-2021
Sjømat og transport får NORA-støtte
23/03-2021
Nordatlantisk ungdomshackathon ga nye ideer til regionen
24/02-2021
Transatlantisk hackathon om helse og turisme
22/01-2021
Funding for North Atlantic collaboration projects
15/01-2021
Støtte til samarbeidsprosjekter i Nord-Atlanteren
12/01-2021
Jákup Mørkøre ny formand for NORA
09/12-2020
Tre ungdomsinitiativer modtager støtte fra NORA