Fjármögun verkefna

Leiðbeiningar um styrkumsóknir

NORA veitir styrki til samstarfsverkefna þar sem þátttakendur eru frá að minnsta kosti tveimur af NORA-löndunum fjórum (Grænlandi, Íslandi, Færeyjum eða strandsvæðum Noregs). Til að eiga möguleika á styrk þurfa öll verkefni að tengjast yfirmarkmiðum samstarfsins, að efla Norðuratlantssvæðið sem svæði sem einkennist af styrk og þrótti og af sterkri, sjálfbærri efnahagsþróun. Allir geta sótt um styrki, fyrirtæki, opinberar stofnanir, einstaklingar og aðrir.

NORA getur veitt styrki til verkefna sem vara frá einu og upp í þrjú ár. Hámarksstyrkur er 500.000 DKK á ári eða 1,5 milljónir DKK alls, sé styrkur veittur til þriggja ára. Styrkumsóknir skulu tengjast þeim sviðum sem NORA setur í forgang og sem gerð er grein fyrir í Skipulagsáætlun NORA 2021-2024. Á heimasíðu NORA, undir fyrirsögninni „Við íhugum umsókn“ eru upplýsingar um hvaða svið er um að ræða. Í sjálfri skipulagsáætluninni er nánari grein gerð fyrir þeim.

Auk þessa er NORA umhugað um að ýta undir samstarf við nágranna í vestri. Verkefni sem unnin eru með aðilum frá Kanada eða Skotlandi eru því litin jákvæðum augum.

NORA styrkir alla jafna EKKI verkefni sem talist geta „hreinræktuð“ rannsóknar- eða menningarverkefni. Í þeim tilfellum eru aðrir stuðningsmöguleikar, eins og Nordforsk og Nordisk Kulturfond.

Í þessum leiðbeiningum um styrkumsókn er gefin góð leiðsögn og ráð varðandi umsóknarferlið og um mikilvægar spurningar í því samhengi.

Mikilvægt er að lesa leiðbeiningarnar vel áður en umsókn er send.

Undir „Við íhugum umsókn“ og „Við semjum  umsókn“ eru gefin svör við nokkrum þeirra spurninga sem kunna að vakna hjá þeim sem eru að hugsa um að senda inn umsókn eða eru byrjuð að vinna að umsókn.

Undir „Við fengum styrk“ og „Við hefjumst handa við verkefnið“ eru frekari upplýsingar um kröfur sem gerðar eru um framvinduskýrslur sem og útborganir ef verkefni hefur fengið styrk. Undir „Við nálgumst verkefnislok“ eru upplýsingar um kröfur sem gerðar eru varðandi lokaskýrslu og fjárhagsuppgjör þegar verkefni er lokið.

Næsti umsóknarfrestur er 4/03 2024.
(5/03 2024, kl. 03:00 UTC). 

 

UMSÓKNAR- og STYRKJAFERLI