Suliniutinut tapiissutit

Suliniut aallartippoq

Ingerlatsinissamut isumaqatigiissut atsiorneqareerniariarpat aammalu killiffinnut nalunaarusiaq siulleq nassiunneqareerpat, suliniummi ingerlatassat aallartissinnaalissapput. Suliniummut aqutsisup, suliniutip suliniummut pilersaarummut akuerisaasumut naapertuuttumik ingerlanissaanut akisussaasuusup, ilaatigut qulakkiissavai:

  • anguniakkap pingaarnerup naammassineqarnissaa
  • angusassat sunniutaasussallu naatsorsuutigineqartut anguneqarnissaat
  • piffissamut pilersaarutip aalajangiunneqartup malinneqarnissaa
  • suliniummi suleqatigisat tamarmik ingerlanneqarnerani akuutinneqarnissaat
  • suliniummi aningaasaqarnermi naatsorsuutitigut piumasaqaatit tamarmik malinneqarnissaat

Tamatuma saniatigut, suliniutip siumut ingerlanera immaqalu aamma suliniutip ingerlanneqarnerani ajornakusoorfiusimasinnaasut pillugit NORA-p ingerlaavartumik malinnaatinneqarnissaa, suliniummut aqutsisup akisussaaffigaa.

Misilittakkat takutippaat, suliniummut pilersaarutaaqqaartup iluarsineqarnissaa pisariaqartoq, suliniutip ingerlanerata ingerlanerani akuttunngitsumik paasinarsisartoq. Tamanna NORA-p paasilluarsinnaavaa. Kisiannili pisuni taakkunani, allannguutit pingaaruteqartut tamarmik NORA-p allattoqarfinnut qullersaqarfianut akuerisassanngorlugit saqqummiunneqartarnissaat, aalajangiisuulluinnartumik pingaaruteqarpoq. Assersuutigalugu piffissaq suliniutip ingerlanneqarfissaa sivitsorneqartariaqalersinnaavoq, suliniummi peqataasut taarserneqartariaqalersinnaallutik imaluunniit suliniummut nassuiaatit ilai iluarsineqartariaqalerlutik.

Killiffinnut nalunaarusiaq aamma pissarsiniarneq immersugassaapput marluk, suliniutip ingerlanneqarneranut atatillugu ingerlaavartumik atorneqartussat.

Killiffinnut nalunaarusiaq

Immersugassaq manna suliniutip siumut ingerlanera pillugu ingerlaavartumik sakkussaavoq pingaaruteqartoq. Killiffinnut nalunaarusiaq, ingerlatsinissamut isumaqatigiissuteqarnermut atatillugu siullermeertumik immersorneqartussaq (takuuk uani ’Akueritippugut’), NORA suliniutip siumut ingerlanera pillugu malinnaatinniarlugu ingerlaavartumik nutarterneqartussaavoq. Killiffinnut nalunaarusiamut ilanngullugu ilanngussat suliniummi ingerlatat pillugit erseqqinnerusumik ilisimatitsiviusut, ilanngunneqartariaqarput. Killiffinnut nalunaarusiaq, suliniummi suliniummut aningaasaliissutinik tunniussinissaq pillugu qinnuiginninnermi, tamatigut pissarsiniarnermut ilanngullugu nassiunneqartassaaq. NORA-p tamatuma saniatigut suliniutip ingerlanerani sukkulluunniit killiffinnut nalunaarusiaq nutartigaq piumasinnaavaa.

Pissarsiniarneq

Ingerlatsinissamut isumaqatigiissut atsiorneqareerpat aammalu killiffinnut nalunaarusiaq siulleq nassiunneqareerpat, suliniummut aqutsisup suliniummut aningaasaliissutinit tunniussinissaq pillugu pissarsiniarneq siulleq nassiussinnaalissavaa. Tunniussinerup siulliup annertussusaani, ingerlatassat suliniummut nassuiaammiittut takuneqarsinnaassapput, kisiannili aningaasaliissutit affaasa missaanniikkajuttarlutik. Allaffissornermik pissuteqartumik, ukiumut pissarsiniarnerit annerpaamik marluk nassiunneqartarnissaat NORA-p iluarinerussavaa. Suliniutip naammassineqarnerani NORA-p naatsorsuutit aamma nalunaarusiap kingulliup akuerineqareersup nassiunneqarnissaata tungaanut aningaasaliissutinit tunniunneqartussat kingulliit, nalinginnaasumik 20-30 procentit, uninngatissavai. Pissarsiniarnermik nassiussinermi tamatigut killiffinnut nalunaarusiaq nutartigaq ilanngunneqartassaaq.