Suliniutinut tapiissutit

Aningaasaliivigineqarpugut

NORA aningaasaliinissamut akuersippat, suliniummut aqutsisup aningaasaliinermik akuersissuteqarluni allakkiaq tigussavaa. Piumasaqaatit imaluunniit kaammattuinerit, aningaasaliinermut atasuusinnaasut, sapinngisamik piaartumik malitseqartinneqarnissaat, suliniummut aqutsisup eqqumaffigissavaa. Suliniummut aqutsisup aamma NORA-p akornanni sapinngisamik piaartumik ingerlatsinermut isumaqatigiissuteqarnissaq, tamatuma saniatigut suliniummut aqutsisup qulakkiissavaa. Suliniutip aallartinneqarneranut atatillugu tamatuma saniatigut elektroniskimik killiffinnut nalunaarusiaq, suliniut pillugu ingerlaavartumik nalunaarusiornermut atatillugu atorneqartussaq, suliniummut aqutsisup immersussavaa.

Aningaasaliinermut allakkiaq

NORA-p aningaasaliinissamik akuersissuteqarnermut allakkiaq nassiutissavaa, tassani aningaasaliinerup aningaasartai paasissutissiissutigineqassallutik. Pisuni amerlasuuni aningaasaliinermut piumasaqaateqartoqarsimassaaq imaluunniit kaammattuisoqarsimassalluni. Piumasaqaateqartoqarsimappat, piumasaqaat naammassineqarsimanngippat, suliniut aallartinneqarsinnaassanngilaq. Tamanna assersuutigalugu tassaasimasinnaavoq suliniummi suleqatissamik ataatsimik arlalinnilluunniit nutaanik akuutitsisoqarnissaa pillugu piumasaqaat, taamaalilluni suliniut nukittorsarneqassalluni. Kaammattuuteqartoqarsimappat, kaammattuuteqarneq naammassiniarlugu qanoq iliortoqarsimanersoq, suleqataasup pingaarnerup allaganngorlugu nassuiareerpagu, suliniut aallartissinnaalissaaq. Suliniummi suleqataasut piumasaqaataasimasinnaasut imaluunniit kaammattuutaasimasinnaasut malitseqartereerpasigit, ingerlatsinissamut isumaqatigiissuteqartoqarsinnaalissaaq.

Ingerlatsivimmi isumaqatigiissut

Suliniut pillugu paasissutissanut immersuiffissaq, allakkiap marlunngorlugu pappialanngortinneqannginnerani, immersorneqassaaq, atsiorneqassalluni aammalu NORA-p allattoqarfinnut qullersaqarfianut nassiunneqassalluni. Ingerlatsinissamut isumaqatigiissut suliniummut aqutsisumit aammalu aningaasaqarnikkut ingerlatsivimmi akisussaasuusumit (taanna suliniummut aqutsisumit allaanerusimappat) suleqataasoq pingaarneq sinnerlugu atsiorneqassaaq. NORA-p tamatuma kingorna isumaqatigiissut atsiussavaa aammalu aappaa suleqataasumut pingaarnermut utertissallugu. Ingerlatsinissamut isumaqatigiissut aatsaat atsiorneqareerpat, suliniut aallartissinnaalissaaq. Isumaqatigiissut taanna aamma, NORA-p suliniummut aningaasaliissutit siulliit tunniussinnaalernissaannut, piumasaqaataavoq.

Killiffinnut nalunaarusiaq

Immersugassaq manna suliniutip siumut ingerlanera pillugu ingerlaavartumik sakkussaavoq pingaaruteqartoq. Suliniutip aallartinnerani suleqataasoq pingaarneq, suliniummi suleqataasut allat,angusassatut sunniutaasussatullu naatsorsuutigineqartut il.il. pillugit immersuiffissat attuumassuteqartut immersorneqassapput. ’Suliniutip siumut ingerlanera’-ta ataani anguniagassat immikkoortui pingasut allanneqassapput, suliniummi ingerlatassat pingaarnerpaat tassani takuneqarsinnaassallutik. Anguniagassat immikkoortuini pingasuni taakkunani ataasiakkaani tamaginni naammassinissaanut piffissaq naatsorsuutigineqartoq allanneqassaaq. Anguniagassat immikkoortui aalajangersimasuussapput, angusassat uuttorneqarsinnaassallutik. ’Aningaasaqarnerup’ ataani killiffinnut nalunaarusiami siullermi suleqataasup pingaarnerup aningaasalersueqataanermut, qinnuteqaammi uppernarsarneqanngitsutut ersittumut, killiffik paasissutissiissutigissavaa. Tamatuma saniatigut suleqataasut suliniummut aningaasaliissutinit tunniuissinissaq pillugu pissarsiniarnerup qaqugu nassiunneqarnissaa pilersaarutigineraat, paasissutissiissutigineqartariaqarpoq. Killiffinnut nalunaarusiami immersuiffissat allat, suliniutip ingerlanerani kingusinnerusukkut, nutartigaq nassiunneqartussanngorpat, aatsaat naleqqutilissapput. Killiffinnut nalunaarusiaq taamaalilluni suliniutip ingerlanneqarnerata ingerlanerani ingerlaavartumik nutarterneqartassaaq, assersuutigalugu suliniummut aningaasaliissutinik pissarsiniarnermut atatillugu.

Pissarsiniarneq

Ingerlatsinissamut isumaqatigiissut atsiorneqareerpat aammalu killiffinnut nalunaarusiaq siulleq nassiunneqareerpat, suliniummut aqutsisup suliniummut aningaasaliissutinit tunniussinissaq pillugu pissarsiniarneq siulleq nassiussinnaalissavaa. Tunniussinerup siulliup annertussusaani, ingerlatassat suliniummut nassuiaammiittut takuneqarsinnaassapput, kisiannili aningaasaliissutit affaasa missaanniikkajuttarlutik. Ukiumut pissarsiniarnerit annerpaamik marluk nassiunneqartassasut, NORA-p inassutigaa. Suliniutip naammassineqarnerani NORA-p naatsorsuutit aamma nalunaarusiap kingulliup akuerineqareersup nassiunneqarnissaata tungaanut aningaasaliissutinit tunniunneqartussat kingulliit, nalinginnaasumik 20-30 procentit, uninngatissavai. Pissarsiniarnermik nassiussinermi tamatigut killiffinnut nalunaarusiaq nutartigaq ilanngunneqartassaaq.