Back to projects
Funding:
Transport
Country:
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
Year:
2022, 2021

ELECTIN


Det er ønskeligt at al transport overgår fra fossile brændstoffer til andre brændstoffer typisk elektricitet eller muligvis brint. Projektet vil med udgangspunkt i tyndt befolkede områder undersøge hvad infra­strukturen koster for at sikre at dette også er en mulighed i sådanne områder. Der påpeges mulige flaske­halser i forbindelse med lastbil og trailer kørsel, hvor en såkaldt quicklader kræver betydeligt med el-ressourcer, ressourcer, der ikke nødvendigvis er ude i periferien, hvor selv et beskedent antal store fartøjer vil belaste systemet mere end det typisk kan yde. Der vil være en sammenligning af elektriske løsninger og af en brintløsning. Der vil blive taget udgangspunkt i cases fra Færøerne og Island.

Photo: borkur.net

Hovedpartner

  • Íslendsk Nýorka v/Jón Bjørn Skúlason (IS)

Andre partnere

  • Umhvørvisstovan v/Kári Mortensen (FO
  • Beyonder v/Kristin Skofterud (NO)
  • Blámi v/Thorstein Másson (IS)
  • Nukissiiorfiit (GL)

 

Slutraport: Use of batteries in truck charging stations

Files


Amount funded

DKK 500 000