Tilbage til projekter
Støtte:
Tourism
Land:
Faroe Islands, Iceland, Greenland, Norway
År:
2000

Rejse- og kulturhåndbog


Forprojekt.

Indgår i et større norsk projekt, der inddrager Grønland, Island, Færøerne og Skotland i et samarbejde om at udvikle en rejse- og kulturhåndbog for det nordatlantiske område. Der lægges særlig vægt på den fælles historiske arv fra vikingetiden. Hordaland Fylkeskommune, der står for ansøgningen har med godt resultat tidligere stået for arbejdet med at udvikle “Kulturhistorisk Vegbok. Hordaland”. Bogen vil blive en vejviser til både landskab og historie og sigter mod en indholdsmæssig og grafisk standard, der svarer til National Geographical Magazine. Stor betydning for turistnæringen. Forprojekt endnu ikke afsluttet. Der foreligger allerede forslag til et hovedprojekt i stor skala, der bringer informationen i andre former (Internet, cd-rom etc.). Samlet budget for hovedprojektet er over DKK 8 mio. hvoraf største delen søges finansieret med nationale og EU-midler.


Støttet andel

DKK 200000