Tilbage til nyheder
16/06-2020

Transport- og tareprosjekter mottar NORA-støtte

I et virtuelt møte besluttet NORAs arbeidsutvalg denne uken å bevilge støtte til totalt fem prosjekter. Prosjektene strekker seg fra marine aktiviteter til ungdomsengasjement.

10.juni møttes arbeidsutvalget som består av en representant per NORA-land (Kyst-Norge, Island, Grønland og Færøyene) for å beslutte hvem som mottar støtte til nye prosjekter. Søknadene som kom inn var fordelt på mange temaer, som viser mangfoldet i samarbeidsprosjekter i regionen.

Arbeidsutvalget valgte å gi støtte til totalt fem prosjekter i denne runden. Blant disse mottar to prosjekter den maksimale bevillingen på DKK 500.000.

Mobilitet i distriktene

Troms og Finnmark fylkeskommune i Norge er hovedsøker for prosjektet Mobilitet i distriktene, som skal harmonisere kollektivtilbudet i distriktene i Nord-Norge, på Færøyene og i Island. Disse områdene har et kollektivtilbud som er dimensjonert for lavsesong, men som står under press i turistsesongene. Det resulterer i at lokalbefolkningen kan stå i fare for ikke å få plass.

I dette prosjektet, som skal foregå over tre år, ønsker de tre myndighetsorganene Troms og Finnmark fylkeskommune, Landsverk på Færøyene og Vegargerdin i Island å kartlegge og utvikle innovative muligheter, slik at både lokale behov og turistenes behov blir ivaretatt året gjennom. Gjennom å trekke på hverandres erfaringer ønsker de å gjøre dette til et samarbeidsprosjekt for å legge til rette for at også unge ønsker å forbli i og returnere til distriktene.

Tare i Nordatlanteren

Kysten flere steder i Nordatlanteren er full av tang. Dette har et potensial for å dyrkes i større mengder enn i dag, og dermed skaffe flere inntekter til regionen. Norske Akvahub AS står i spissen for dette prosjektet, som ønsker å utvikle en oppstartspakke med verktøy og metoder for finne ut hvordan ulike nordatlantiske områder egner seg for oppdrett av forskjellige typer av nordatlantiske makroalger.

Verktøyene skal kunne brukes av alle som ønsker å starte opp med dyrking av ulike arter tare i Norden, både offentlige sektor gjennom reguleringsarbeidet og privat sektor i letearbeidet.

Ambisjonen er å tilrettelegge for å utvikle en blå og bærekraftig tarenæring i Nordatlanteren.

Klatring, rekruttering til fiskerinæringen ungdomstoppmøte

Utover dette bevilger NORA også støtte til tre spennende prosjekter med sterkt fokus på ungdom.

I prosjektet Klatring i Grønland ønsker prosjektpartnerne Greenland Adventures by Icelandic Mountainguides fra Island og Kulusumi Alivarpi fra Grønland å utvikle en klatreopplevelse i Øst-Grønland. Målet er å utvikle klatrekurs for ungdom i byen Kulusuk, samtidig som det kan utvikle ferdigheter som kan brukes i kommersiell turisme.

Trøndelag fylkeskommune leder forprosjektet Rekruttering til fiskerinæringen, som med partnere i Island, Færøyene, Skottland, Norge og Danmark ønsker å tilrettelegge for å tiltrekke flere unge til denne viktige næringen i Nordatlanteren.

I Reykjavik i 2021 skal det arrangeres et toppmøte for ungdom fra Nordatlanteren. I et forprosjekt som NORA nå bevilger støtte til, skal partnerne samles for å planlegge dette møtet og danne grunnlag for at toppmøtet kan bli starten på et samarbeid for den unge generasjonen. Sermersooq kommune fra Grønland er prosjektleder, og har med seg ungdområdet i Tromsø og ungdomsrådet i Akureyri i arbeidet.

Neste søknadsrunde

Neste mulighet til å søke om prosjektstøtte fra NORA kommer til høsten, med utlysning i august, frist i begynnelsen av oktober og beslutningen faller i slutten av november.

Les mer om NORAs løpende og avsluttede prosjekter her.

Les mer om hvordan søke støtte til samarbeidsprosjekter her.

18/07-2022
Vi har ferielukket 18. juli - 8. august
09/06-2022
6 samarbejdsprojekter fik støtte
02/05-2022
NORAs årsrapport 2021 som digital løsning
28/03-2022
UNLEASH Greenland 2022
23/03-2022
Online seminar 28. marts: Energy Transition - Challenges of Small Ports
21/03-2022
Ny rapport: Hvordan har den nordiske region det i efterdønningen af Covid-19?
14/02-2022
In Residence in the Arctic baner vejen fra storby til udkant