Nutaarsiassaut uterit
16/03-2020

COVID-19: Sekretariatet jobber hjemmefra / Secretariat working from home

På grunn av corona-viruset har NORAs kontorer i Torshavn lukket på ubestemt tid. Vi er fortsatt tilgjengelig på e-post og telefon, men vil ikke være å treffe i våre lokaler.

Due to the current pandemic NORA's offices in Torshavn will be closed indefinetely. We will still be available via e-mail and phone.

NORAs prosjekter/NORA's projects

Vi har full forståelse for at flere NORA-prosjekter vil bli påvirket av pandemien, på grunn av karantener og flystans. Dette vil ikke være noe problem for videre finansiering av prosjektet fra NORAs side. Vi ber prosjektledere om å avvente situasjonen, og sende NORA en statusrapport med oppdatering av progresjonen til prosjektet etter at pandemien har lagt seg.  

We fully understand that several of NORA's projects will be affected by the pandemic, due to quarantines and cancelled flights. This won't be a problem for further NORA funding of the project. We kindly ask those project leaders this will affect to await the situation and send NORA a status report with a progression update after the pandemic has settled.

For questions, please contact either jakup@nora.fo or oystein@nora.fo

16/03-2020
COVID-19: Sekretariatet jobber hjemmefra / Secretariat working from home
10/03-2020
NORA søkir eftir lesandi
22/01-2020
Støtte til nordatlantisk projektsamarbejde
03/01-2020
NORA vil bygge bro vestover
28/11-2019
Nye spennende samarbeidsprosjekter på gang
16/09-2019
Foreslår mer fokus på delingsøkonomi
01/07-2019
Komitémøde i historiske rammer