Tilbage til nyheder
03/01-2020

NORA vil bygge bro vestover

NORA-komitéen valgte å legge sitt andre møte for året til skotske Inverness. Det skal være startskuddet for et tettere samarbeid med Skottland de kommende år.

Komitéen møtes to ganger i året, og på programmet står blant annet bevilling av prosjektstøtte og beslutninger om handlingsplaner og budsjett. Island hadde formannskapet i 2019, og formann Hermann Sæmundsson hadde valgt å legge årets andre møte til de skotske highlands i Inverness. I 2020 går formannskapet over til Norge.

Deler felles utfordringer

Nordlige Skottland deler mange av rammene NORA-regionen også har, som en havfokusert næring, rurale områder og store avstander mellom folk. Flere av NORAs prosjekter kan derfor med fordel utvides til å inkludere også skotske partnere. Highlands and Islands Enterprise (HIE) er NORAs ekvivalent i nordlige Skottland, og var vertskap for komitéen og sekretariatet i Inverness. Begge parter ser nå fram til et tettere samarbeid i tiden framover.

Ny strategi

I 2020 skal NORA bygge en ny strategi for perioden 2021-2024 som erstatter det gjeldende strategiprogrammet. Det er en av de store oppgavene komitéen besluttet for neste års handlingsplan. Strategien skal basere seg på de nordiske statsministrenes visjon for det nordiske samarbeidet fram mot 2030, Nordatlantisk utviklingsstrategi (NAUST) som ble vedtatt i sommer, og komitéens øvrige ønsker og behov for den nordatlantiske region.

Hackaton for nordatlantisk ungdom

I tillegg vil en rekke aktiviteter skje i NORA-regi i 2020. I april tar NORA initiativ til en ‘hackaton’, som er en konkurranse for nordatlantisk ungdom i alderen 18 til 30 år. Ungdommene skal løse en oppgave innenfor segmentet e-helse. Konkurransen kommer til å foregå i Maine i USA, og vil utvide det nordatlantiske samarbeidet til også å omfatte amerikansk og canadisk ungdom. I tillegg besluttet komitéen at NORA i 2020 skal organisere en konferanse om grønn maritim industri.

Vi tror at 2020 blir et bra og aktivt NORA-år, og gleder oss til å ta fatt.

Bilde: Johannes Jansson/norden.org

15/07-2021
NORAs sekretariat i Tórshavn har sommerferielukket frem til 16. august
01/07-2021
NORAs årsrapport som digital løsning
28/06-2021
Vil du være med til at styrke samarbejdet i Nordatlanten?
02/06-2021
Sjømat og transport får NORA-støtte
23/03-2021
Nordatlantisk ungdomshackathon ga nye ideer til regionen
24/02-2021
Transatlantisk hackathon om helse og turisme
22/01-2021
Funding for North Atlantic collaboration projects