Tilbage til nyheder
16/09-2019

Foreslår mer fokus på delingsøkonomi

Som et tiltak for å skape mer bærekraftige bygdesamfunn i regionen, foreslår Nordatlantisk tankesmie i den nye rapporten Bolyst på bygda en større satsning på delingsøkonomi.

Nordatlantisk tankesmie ble opprettet for å levere uavhengige anbefalinger om utvikling i den nordatlantiske regionen. Deres nyeste anbefaling handler om hvordan bygdesamfunn kan utvikle seg og holde seg levende i en tid med stadig mer urbanisering. Nordisk ministerråd har iverksatt prosjektet Nordic Sustainable Cities for å promotere bærekraftige, levelige og smarte byer. Et slikt tiltak ønsker tankesmien å se også for bygdene:

Det nordiske samarbeidet bør iverksette programmer eller prosjekter rettet mot bærekraftig bygdeutvikling.

Delingsøkonomi kan være nøkkelen

AirBnB er et kjent eksempel på hvordan deling av leiligheter, hus eller hytter over kort tid har blitt en konkurrent til den etablerte hotellindustrien. Tankesmien foreslår å bruke dette som et forbilde for annen økonomisk aktivitet på bygdene. De viser til eksempler som deling av arbeidsplasser gjennom The Blue Bank på Island og Arctic Coworking Lodge Lofoten i Norge, eller residensprogrammer som Træna Artist/Business/Chefs in Residence. Nærhet og samhold kan være viktige drivkrefter for bygdene, fremholder tankesmien:

Delingsøkonomi kan være med på å skape nærhet og samhold som kan være en trend i kontrast til en moderne verden med travel hverdag.

Ny generasjon tilflyttere

Tankesmien peker på at dagens og morgendagens tilflyttere har andre behov og forventninger enn de som allerede bor i bygdene. Særlig den yngre generasjonen må vies plass i lokalsamfunnene som morgendagens ledere, slik at de blir hørt og føler seg betydningsfulle. Disse kan allerede nå sitte på viktige impulser og nettverk som kan revitalisere og fornye mange bygdesamfunn. Tankesmien anbefaler derfor at:

Det er viktig at dagens agendasettere i småsamfunn også gir plass til den yngre generasjonen.

Hele rapporten Bolyst på bygda kan du lese her.

Veien videre

Bolyst på bygda vil nå være et bidrag for hele regionens bygdesamfunn til å jobbe seg inn i framtiden. Tankesmiens medlemmer har status som «fritenkere» og leverer sine anbefalinger uavhengig, uten at disse representerer NORAs offisielle synspunkt eller politiske linje.

Nordatlantisk tankesmie bestod av:

Dennis Holm Færøyene
Katrin Petersen Færøyene
Anne Nivika Grødem Grønland
Jacob Nedergård Jensen Grønland
Dóra Hlín Gísladóttir Island
Vifill Karlson Island
Eivind Sommerseth Norge
Eli Grete Høyvik Norge
11/08-2020
NORAs årsrapport for 2019 er tilgjengelig
16/06-2020
Transport- og tareprosjekter mottar NORA-støtte
03/06-2020
Nordatlantisk hackathon ga spennende resultater
20/05-2020
North Atlantic Corona Challenge
06/05-2020
Nordatlantiske prosjekter siste 10 år
03/01-2020
NORA vil bygge bro vestover
28/11-2019
Nye spennende samarbeidsprosjekter på gang