Tilbage til nyheder
17/12-2017

5 nye støttebevillinger

  • Projektet Blå line vil udvikle aquakulturteknikuddannelser for unge i Island og Færøerne med inspiration fra eksisterende uddannelsestilbud i Norge. Foto: Steinar Johansen, Kommunikationsafdeling NTFK | Mynd: Steinar Johansen, Kommunikationsafdeling NTFK

Et af hovedpunkterne til NORAs komitemøde var bevilling af støtte til indsendte projektansøgninger. NORAs komite behandlede projektansøgninger, der var indkommet til fristen d. 2. oktober 2017, hvoraf 5 samarbejdsprojekter fik tilsagn om støtte til en samlet værdi af DKK 1.975.000.

Inden for marine ressourcer var der to samarbejdsprojekter, der fik støtte. Projektet Vestnordisk biopanel har til formål at identificere muligheder og foreslå en overordnet strategi for at styrke bioøkonomien i regionen. Der skal også etableres platformer for stakeholders inden for bioøkonomi. Projektet Blå line vil udvikle aquakulturteknikuddannelser for unge i Island og Færøerne med inspiration fra eksisterende uddannelsestilbud i Norge. Uddannelsen skal bidrage til vækst i regionens små oppdrætssamfund.

Inden for temaet turisme støtter NORA samarbejdsprojektet Kystkulturer og museer. Projektet vil erfaringsdele omkring partnerlandenes fiskerihistorie, samt producere en fælles udstilling, der fokuserer på tidligere og nutidige økonomiske og kulturelle forbindelser. Det forventes også at identificere idéer og rutiner, som kan hjælpe partnerne med yderligere at udvikle kulturarvens rolle i forhold til bæredygtig regionalturisme.

Inden for temaet energi kommer NORA til at støtte samarbejdsprojektet Hydrogenlæringsnetværk, som vil generere og dele kundskap omkring hydrogenverdikæder i afsidesliggende og tyndt befolkede områder. Projektet giver mulighed for effektiv implementering av bæredygtig hydrogen, herunder en best practice case for en komplet onshore/offshore hydrogenværdikæde.

Endelig fik samarbejdsprojektet Arktisk vandforsyning bevilliget støtte. Her er talen om et fortsat projekt, som startede i 2016.

NORAs komitemøde fandt sted i København d. 6. december 2017. Næste frist for indsendelse af projektansøgninger bliver i tidlig marts 2018.

14/08-2020
Ny ansøgningsrunde for projektstøtte
11/08-2020
NORAs årsrapport for 2019 er tilgjengelig
16/06-2020
Transport- og tareprosjekter mottar NORA-støtte
03/06-2020
Nordatlantisk hackathon ga spennende resultater
20/05-2020
North Atlantic Corona Challenge
06/05-2020
Nordatlantiske prosjekter siste 10 år
03/01-2020
NORA vil bygge bro vestover