Nora

Handlingsplan 2017

Fra strategi til handlingsplan

NORA komitéen har vedtaget nyt strategiprogram for perioden 2017 – 2020. Programmet bygger videre på forhenværende strategi samt OECD analysen “Territorial Review of the NORA Region”. Udover dette tager strategien udgangspunkt i NORA’s opgave som er at stimulere samarbejde mellem landene og aktører i NORA regionen om fælles udfordringer og løsninger for således at styrke den politiske og økonomiske udvikling i regionen som helhed.

Indeværende Handlingsplan konkretiserer strategiens målsætninger til en række indsatser som planlægges gennemført i løbet av 2017. Disse indsatser har også afsæt i NORA som projektstøttende, agendasættende og allianceskabende organisation.

Implementering af ny strategi for NORA

Handlingsplanen omhandler strategiens første år. Derfor vil særlig vægt lægges på at tilpasse NORAs organisatoriske praksis så den bedst muligt kan støtte op om implementeringen af strategien. Endvidere vil flere støttende funktioner, så som kommunikation, udvikles i løbet af periodens start.

NORA ungdomsinitiativ

Strategien indeholder en ungdomssatsning, som NORA ønsker gennemført i tæt samarbejde med nordatlantiske ungdomsorganisationer. NORA vil således tage initiativ til et nordatlantisk ungdomsforum og vil støtte gennemførelsen af første samling i dette forum.

Nordatlantisk Tankesmie

Nordatlantisk Tankesmie består av otte personer fra NORA-regionen. Opgaven er at levere politisk uafhængige anbefalinger om styrket samarbejde mellem landene i regionen. Tankesmiens besætning blev skiftet i 2016. Indtil nu har Tankesmien leveret 4 anbefalinger, som har ført til debat i regionen og ført til konkrete initiativer eksempelvis etableringen av en fælles vestnordisk masteruddannelse.

Tankesmien vil gennemføre én session i 2017 

Opfølgninger af Handlingsplan 2016

Handlingsplan 2016 inkluderede to initiativer, som NORAs komité gerne ser fulgt op. Dette gælder Fab-Lab sommerskolen hvor NORA vil tage initiativ til et Fab-Lab kursus for lærninge i samarbejde med regionens håndværksmesterforeninger. Netværket for eventturisme forventes i 2017 at igangsætte projekt angående nordatlantisk manual for eventturisme. 

Projektstøtte i to ansøgningsrunder

Projektstøtten er et vigtigt redskab for NORA at nå målsætningerne i strategien og projekterne er i tillæg en vigtig del af NORAs kontaktflade til regionens aktører.

Komitéen har bestemt at der bliver gennemført to ansøgningsrunder hvert år, én om foråret og én om efteråret.

Eventuel fokusering eller begrænsning af støttemulighederne vil annonceres ved udlysningerne.

Information og kommunikation

NORAs hjemmeside skal gennemgås, ajourføres og moderniseres med fokus på dynamisk informationsformidling samt opdateret brugerflade. I dette arbejde vil der lægges vægt på projektformidlingen. Endvidere vil den visuelle profil drøftes og muligvis ændres.

Strategiens kommunikationsplan vil være emne for et af de første møder i komitéen.

Nordatlantisk udviklingsstrategi – NAUST

Embedsmandsgruppen for regionalpolitik har besluttet at der skal udarbejdes en nordatlantisk udviklingsstrategi for Grønland, Island, Færøerne og Kyst-Norge. NORA er sekretariat for dette arbejde. Forslag til strategi skal foreligge i august/september 2017.

Samarbejde med det færøske fiskeriministerium

NORA har en aftale med det færøske fiskeriministerium om to projekter som udgør afslutningen på det dansk/færøske formandskab i Nordisk Ministerråd i 2015. Det drejer sig om de to bioøkonomiske projekter “Bioeconomy in small islands and remote coastal areas” og “Fish and Fashion”. Projekterne skal gennemføres i 2017.